Home Живот Откријте го значењето на името КАТЕРИНА и какви се луѓето кои го...

Откријте го значењето на името КАТЕРИНА и какви се луѓето кои го носат

Името Катерина, особено неговото значење, не е целосно разбрано. Со сигурност е познато дека потекнува од грчкиот јазик. Една теорија претпоставува дека името потекнува од грчкото и византиското име Хаикатерина или Хекатерина, веројатно поврзано со Хаката (Хекате – божица на светот на мртвите).

Друга претпоставка е дека потекнува од терминот катарза, која би можел да се преведе како чистење, така што во тој случај Катерина би била „оној што е чист“. Трето можно значење е оној што вели дека потекнува од грчкиот збор ἐкавре (ekàtera), што значи „секој“.

Латинската форма на името Катерина потекнува од грчката женска придавка чира (katharà), што значи „чиста, искрена, непосредна“.

Според нумерологијата, лицата што го носат ова име имаат голема интуиција. Тие имаат „такт“ и не реагираат нагло, а нивната моќ на убедување е навистина голема. Тие се дипломати и подготвени да разговараат конструктивно.

Кога станува збор за работа, тие работат одлично во тим и се омилени во компанијата. Тие не се исплашени од непознати ситуации и смело се насочени кон животните предизвици. Тие имаат отворен ум, експресивна емпатија и знаат како да се поддржуваат едни со други.