Како вие би реагирале ако прочитате на свадбената покана дека младоженците не сакаат подарок,...

Времињата се менуваат, а со тоа и традиционалните обичаи, но и свадбените церемонии и останати веселби, кои се организираат кај...